"Obnoviteľnosť zdrojov..."
... v mene zodpovednosti za životné prostredie a z lásky k človeku a prírode

 

Firma Bewital GmbH & KG sa v snahe zachovať pre človeka a zviera neporušené životné prostredie zaviazala k trvale ohľaduplnému spôsobu výroby. Energia pri tom spotrebovaná pozostáva zo 100% z vody, solárnej energie a alternatívneho paliva. Odpadový vzduch je čistený v biofiltroch. Veľkú dôležitosť pripisujú socialnej zodpovednosti za  zamestnancov, snažia sa zabezpečiť rovnosť šancí, spravodlivú odmenu a vysokú bezpečnosť na pracovisku. Jedna dodávateľská dielňa zamestnávajúca ľudí s postihnutím patrí k  stálym kooperačným partnerom firmy Bewital GmbH & KG . Angažuje sa tiež aktívne v ochrane zvierat a podporuje rôzne kynologické spolky. Tiež z ekonomického pohľadu vsádzajú na dlhodobosť, čo znamená, že vedomie každodených výdavkov zabezpečuje férové ceny našich krmív a istí našu budúcnosť.